Kapitlets mål

Att kunna

  • handla mat, dryck, m.m.
  • ord för sådant som man äter, dricker eller läser
  • räkneord 1–10 000

Lyssna på texten!

sid. 22-23

sid. 24

sid. 25

-

Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast? Spela med 3 tärningar. Tärningen till vänster ger 100-tal, den i mitten 10-tal och den till höger en-tal. Visar tärningarna t.ex. 3+5+2 blir det 352 trescientos cincuenta y dos. En i gruppen kan vara domare och sitta med sidan med räkneord i TB öppen (sid. 89) och kontrollera så att allt blir rätt.

Använd Digitala tärningar

För att få tre digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 3, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.