Gracias 8: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Översätt: Du översätter ett 10-tal centrala uttryck från kapitlets digitala övningar. Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
  4. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest Minitest Minitest Minitest Lucktext Översätt Översätt Översätt Översätt Översätt
1 ¡Bienvenidos a Gracias! Minitest Räkneord 1-100 AR-verb Lucktext Översätt Räkneord 10-90 Presens av AR-verb
2 Un día muy bueno Minitest Lucktext Översätt Skriv verbformer Presens av tener Skriv: Klockan
3 Un chico ideal Minitest Verbet ser Adj. och artiklar Hörövn. kap. 1-3 Lucktext Översätt Kläder och färger Adjektiv Presens av ser
4 Un trabajo perfecto Minitest Tener/tener que Ordkunskap kap. 1-4 Lucktext Översätt Presens av ir Tener que Vädret Futurum
Los tres deseos
Barcelona y Cataluña
5 Algo de comer y beber Minitest Lucktext Översätt
6 Me duele la rodilla Minitest Hörövn. kap. 4-6 Lucktext Översätt
7 El más fuerte Minitest Adj. komparation Lucktext Översätt Adj. komparation Frågeord
8 La liebre y la tortuga Minitest Lucktext Översätt Verb med diftong
Chile Översätt
9 Miguel visita Chile Minitest Hörövn. kap. 7-9 Perfekt Lucktext Översätt AR-verb i perfekt
10 ¿Dónde has estado? Minitest Lucktext Översätt
11 En la ciudad Minitest Lucktext Översätt Lägesord
12 ¿Dónde está la estación? Minitest Hörövn. kap. 10-12 Lucktext Översätt
Ecuador Minitest Översätt
13 ¿Qué haces en Internet? Minitest Lucktext Översätt
Läxförhör
/ prov
(Blandade
övningar)
Kap 1-2
Kap 1-4
Kap 5-6
Kap 5-8
Kap 9-10
Kap 9-12