ESCUCHAR
jag är från soy de
varifrån är du? ¿de dónde eres?
i landet en el país
på kusten en la costa
men nu bor jag med pero ahora vivo con
två kusiner dos primos
mina morföräldrar mis abuelos
det gränsar till limita con
vi är från Cuba somos de Cuba
ganska stor bastante grande