Gracias 7: Digitala prov och läxförhör

Det finns tre olika varianter av prov/läxförhör.

  1. Minitester: samma uppgifter som i övningsvarianten. Uppgifterna kommer alltid i olika ordning.
  2. Lucktexter:Du får 4 poäng för rätt ifyllt svar utan hjälp av svensk översättning och 3 poäng om du tar hjälp av svenskan.
  3. Översätt: Du översätter ett 10-tal centrala uttryck från kapitlets digitala övningar. Se hjälpfilen i provet för poängsättning.
  4. Blandade övningar: Ligger längst ner på sidan och består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med i övningsvarianten. Denna typ fungerar inte på alla datorer/läsplattor.
Minitest Minitest Minitest Lucktext Översätt Översätt Översätt Översätt Översätt
A Spanskan i Världen
1 Hola, ¿cómo te llamas? Minitest Lucktext Översätt Räkneord 1-10
2 Quiero un helado Minitest Lucktext Översätt Skriv med siffror
3 ¿Cuántos años tienes? Minitest Lucktext Översätt Skriv räkneorden
4 Más despacio, por favor Minitest Ordkunskap kap. 1-4 Lucktext Översätt
B España Minitest på svenska Lucktext
5 El Colegio Internacional Minitest Hörövn. kap. 1-5 Lucktext Översätt
6 Colores y Casas Minitest Räkneord 1-100 Lucktext Översätt Räkneord 10-90 Färger
7 Ropa Minitest Ordkunskap kap. 1-7 Lucktext Översätt
8 Las personas en la clase Minitest Adj. och artiklar Lucktext Översätt Adjektiv
C Andalucía Översätt
9 ¿A qué hora comes? Minitest Hörövn. kap. 6-9 Lucktext Översätt Veckodagarna Klockan Skriv: En dag uttryck från Más textos
10 El abuelo está de visita Minitest Ordkunskap kap. 8-10 Lucktext Översätt Verb i singular
11 ¿Tocas algún instrum...? Minitest AR-verb Lucktext Översätt ER-verb
12 Yo tengo Minitest Tener/tener que Hörövn. kap. 10-12 Lucktext Översätt Tener que
Extratext: El Perrito y la carne
D América Latina Lucktext
13 Una chica bonita Minitest ir i presens Lucktext Översätt Presens av ir
14 ¿Qué tiempo hace en...? Minitest Lucktext Översätt
15 ¿De dónde eres? Minitest Verbet ser Hörövn. kap. 13-15 Lucktext Översätt Presens av ser
16 Este fin de semana Minitest Lucktext Översätt Futurum
Teatro: Una visita en Barcelona
Fiestas durante el año
Läxförhör
/ prov
(Blandade
övningar)
Kap 1-2
Kap 1-4
Kap 5-6
Kap 5-8
Kap 9-10
Kap 9-12
Kap 13-14