Kapitlets mål

Att kunna

  • att räkna från 1-100.
  • att handla frukt, glass osv.

Lyssna på texten!

sid. 36

sid. 37


Tävla med några kompisar!

Vem kan säga räkneorden snabbast?

Använd Digitala tärningar

För att få två digitala tärningar: Klicka på kugghjulet och dra markören på linjen till 2, klicka på kugghjulet igen. Klicka sedan på tärningarna för slå.

Vem säger räkneorden snabbast? Tärningen till vänster är 10- tal och den till höger är en-tal. Om tärningarna visar t.ex. 5 och 4 ska man säga cincuenta y cuatro.

-