Gracias lärarwebbar!

Gracias 6-9 lärarwebb innehåller MYCKET material och det ligger fördelat kapitel- och årskursvis. Vissa saker ligger på flera ställen, t.ex. grammatikgenomgångar finns med som repetition året efter första genomgången osv.

OBS! Gracias 6-9 lärarwebb kommer endast säljas till skolor som köper/har köpt in både text- och övningsböcker till sina elever (alternativt Muchas Gracias-böcker som också ingår i denna samlade lärarwebb).

Gracias 6-9 lärarwebb kostar 300 kr/år. Lärarwebben är personlig och knuten till en lärares mejladress.

Gracias 6-9 lärarwebb säljs precis som de tryckta böckerna genom Läromedia och Logistikteamet osv. Den gäller i 12 månader från aktiverandet, alltså inte från köpdagen. Du kan m.a.o. köpa Gracias 6-9 lärarwebb när du gör dina övriga beställningar och sedan aktivera den när du själv vill. En person på skolan kan beställa lärarwebbar till samtliga lärare och sedan enkelt dela ut dem till sina kollegor.

Gracias 6-9 lärarwebb kommer att kontinuerligt uppdateras med mer övningar, nya länkar osv. De innehåller allt från de tryckta lärarhandledningarna och lärar-cd-skivorna. För mer information titta på igenom hemsidan och läs nedan.

Följande saker ser du i en lärarwebb

Överst ligger allt som eleverna ser:

 • Kapitlets mål
 • Ljudfiler till texter
 • Digitala övningar
 • Uttalsövningar
 • Länkar, extrauppgifter
 • Digitala, självrättande läxförhör och prov

Därunder ligger ditt lärarmaterial som du bara ser om du är inloggad:

 • Kapitelkommentarer och pedagogiska tips till varje kapitel.
 • 1-2 länkar per kapitel till YouTube till filmer som passar till varje kapitels tema.
 • Presentationer för storbildsskärm och smartboard (se mer info nedan).
 • Ljudfil till kapitlets hörövning samt facit direkt på skärmen.
 • Kopieringsunderlag för utskrift och kopiering.
 • En mapp där dina elevers resultat på digitala läxförhör och prov samlas.

Presentationer för storbildsskärm och smartboard

Bilderna i presentationerna ger dig möjlighet att helt koncentrera dig på att förklara/samtala med klassen om det ni går igenom. Du behöver ju inte skriva något på tavlan vid genomgången. Varje presentation inleds med en sida med kortfattad lärarinfo om innehåll och tips på hur du kan arbeta med presentationen.

Det finns 2-4 presentationer av olika typ till varje kapitel:

En kapitelpresentation introducerar kapitlet Ett antal ord/uttryck och/eller något nytt inom grammatiken ger eleverna en lättare ingång till kapiteltexten. De exponeras för och förstår saker som kommer i kapitlet. Det är bra för självförtroendet att redan kunna lite när ni börjar med kapiteltexten!

Presentation av ny grammatik (i de kapitel där det finns ny grammatik). Dessa presentationer börjar ofta med repetition av andra, tidigare genomgångna moment: När bestämd artikel presenteras, repeteras först obestämd artikel. När verbet ir kommer i presens inleds presentationen med en jämförelse av böjningsformerna mellan AR-verb och ir osv.

Muntliga övningar Det finns en presentation med muntliga övningar i varje kapitel. En del övningar är helt nya, andra har eleverna redan arbetat med, men får här möjlighet att repetera dem, antingen i par och/eller i helklass.