Kapitlets mål

Att kunna

  • tala om sig själv: namn, ålder, syskon, hemort. Ställa frågor.
  • räkneorden 1-20
  • använda verbformerna me llamo, te llamas, se llama
  • använda verbformerna tengo, tienes, tiene
  • använda småorden un och una (t.ex. un hermano)

Lyssna på texten!

Sid. 16

sid. 17


Lyssna och läs med i ramsan!

¿Cómo te llamas?

(2 gånger)
¿Cómo te llamas, cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes tú?
¿Tienes hermanos, tienes hermanos?
¿Dónde, dónde vives tú?

Övningar

1-3 Övar uttryck från texten

4-5 Övar verbformer: tengo, tienes, tiene samt me llamo, te llamas, se llama

6 Övar uttal på räkneord

7 Övningar som enbart heter Minitest övar allmänna saker i kapitlet.

8 Minitest: Räkneord 1-20 övar räkneord.