ESCUCHAR
Vet Ni var den ligger? ¿Sabe usted dónde está?
Är det långt (bort)? ¿Está lejos?
nej, det är mycket nära no, está muy cerca
Vad vill du göra? ¿Qué quieres hacer?
självklart claro que sí
Kan jag gå till fots? ¿Puedo ir a pie?
Var träffas vi? ¿Dónde quedamos?
jag har varit hemma he estado en casa
jag tycker det är mycket bra me parece muy bien
jag har pluggat lite he estudiado un poco