ESCUCHAR
(att) förstå comprender
jag förstår yo comprendo
du förstår tú comprendes
han, hon, Ni förstår él, ella, usted comprende
vi förstår nosotros comprendemos
ni (du+du)förstår vosotros comprendéis
de, Ni förstår ellos, ellas, ustedes comprenden