ESCUCHAR
jag ska tala voy a hablar
Vad ska du göra? ¿Qué vas a hacer?
han/hon/Ni ska äta va a comer
vi ska lyssna vamos a escuchar
ni (du+du) ska arbeta vais a trabajar
du ska plugga vas a estudiar
vad ska vi göra? ¿Qué vamos a hacer?
de ska tala van a hablar
du ska tala vas a hablar
ni (du+du) ska prata vais a hablar