ESCUCHAR
(att) vara ser
jag är soy
du är eres
han/hon/Ni/den/det är es
vi är somos
ni (du+du) är sois
de/Ni är son