Lärarwebbar

Lärarwebbarna för år 6 och 9 blir färdiga i maj.

OBS! Lärarwebbarna innehåller MYCKET material och kommer endast säljas till skolor som köper/har köpt in både text- och övningsböcker till sina elever.

Målsättningen med lärarwebbarna är att du som lärare ska kunna minska din planeringstid och ändå kunna ge eleverna större variation och bättre inlärningsmöjligheter. >>Klicka här<< för att se en liten film om dem.

Det finns en lärarwebb för varje årskurs och vid varje kapitel har vi samlat ihop allt Gracias-material som du behöver. Om du har lärarwebb behöver du m.a.o. varken den trycka lärarhandledningen eller lärar-cd med ljudfiler.

Lärarwebbarna är personliga och knutna till en lärares mejladress. De säljs precis som övriga komponenter till Gracias genom Läromedia och Logistikteamet osv. Det finns en lärarwebb för varje årskurs och varje webb kostar 200 kr per lärare. 4 lärarwebbar för en lärare kostar mao. 800 kr per år. De gäller i 12 månader från aktiverandet, alltså inte från köpdagen, du väljer själv när du vill aktivera dina lärarwebbar. Observera att en person kan beställa lärarwebbar till samtliga lärare på skolan och sedan enkelt dela ut dem till sina kollegor.

Lärarwebbarna kommer att kontinuerligt uppdateras med mer övningar, nya länkar osv.

Följande saker ser du i en lärarwebb

Överst ligger allt som eleverna ser:

 • Kapitlets mål
 • Ljudfiler till texter
 • Digitala övningar
 • Uttalsövningar
 • Länkar, extrauppgifter
 • Digitala, självrättande läxförhör och prov

Därunder ligger ditt lärarmaterial som du bara ser om du är inloggad:

 • Kapitelkommentarer och pedagogiska tips till varje kapitel.
 • Presentationer för storbildsskärm och smartboard (se mer info nedan).
 • Ljudfil till kapitlets hörövning samt facit direkt på skärmen.
 • Kopieringsunderlag för utskrift och kopiering.
 • En mapp där dina elevers resultat på digitala läxförhör och prov samlas.

Presentationer för storbildsskärm och smartboard

Bilderna i presentationerna ger dig möjlighet att helt koncentrera dig på att förklara/samtala med klassen om det ni går igenom. Du behöver ju inte skriva något på tavlan vid genomgången. Varje presentation inleds med en sida med kortfattad lärarinfo om innehåll och tips på hur du kan arbeta med presentationen.

Det finns 2-4 presentationer av olika typ till varje kapitel:

En kapitelpresentation introducerar kapitlet Ett antal ord/uttryck och/eller något nytt inom grammatiken ger eleverna en lättare ingång till kapiteltexten. De exponeras för och förstår saker som kommer i kapitlet. Det är bra för självförtroendet att redan kunna lite när ni börjar med kapiteltexten!

Presentation av ny grammatik (i de kapitel där det finns ny grammatik). Dessa presentationer börjar ofta med repetition av andra, tidigare genomgångna moment: När bestämd artikel presenteras, repeteras först obestämd artikel. När verbet ir kommer i presens inleds presentationen med en jämförelse av böjningsformerna mellan AR-verb och ir osv.

Muntliga övningar Det finns en presentation med muntliga övningar i varje kapitel. En del övningar är helt nya, andra har eleverna redan arbetat med, men får här möjlighet att repetera dem, antingen i par och/eller i helklass.

Klicka på länkarna nedan för att titta på några presentationer från Gracias 7:

En liten presentation av kapitel 2

Muntliga övningar till kapitel 3

Presentation och övning av el och la