Gracias 7: Digitala prov och läxförhör

Minitest innehåller samma uppgifter som övningen men uppgifterna kommer alltid i olika ordning.

Kolumnen till höger, Läxförhör/prov, är provvarianten av Blandade övningar. De består alltid av 50 % av övningarna som du har arbetat med. Men obs! Programmet väljer ut olika övningar varje gång du gör provet. De kommer också i olika ordning.

Minitest
kapiteltest
Minitest
 
Läxförhör/
prov
3 ¿Cuántos años tienes? Minitest Minitest: Räkneord 1-20
11 ¿Tocas algún instrum...? Minitest Minitest: AR-verb
14 ¿Qué tiempo hace en...? Minitest Kap 13-14