Gracias 7: Minitest: Räkneord 1-20

Du måste fylla i alla uppgifter för att komma vidare